REGULAMENTUL CAMPANIEI

Fishing & Hunting Expo – 1000 pachete promoționale pentru primii 1000 vizitatori zilnici

Organizat de Fishing & Hunting Tematic S.R.L.

(22- 25 martie 2018)

Art. 1. Dispoziții generale

1.1 Organizatorul campaniei 1000 pachete promoționale pentru primii 1000 vizitatori zilnici (denumită în cele ce urmează „Campania”) este Fishing & Hunting Tematic S.R.L., o societate cu răspundere limitată funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Oradea, Strada Călărașilor, nr. 15A, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/433/2014, cod de înregistrare fiscală RO32921259, reprezentată prin Dna Nicoleta Szabo Morar în calitate de Administrator Delegat, denumită în continuare „Organizatorul”.

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) în timpul expoziției Fishing & Hunting Expo care va fi desfășurată între 22 și 25 martie 2018 în cadrul Complexului Expozițional Romexpo, Pavilionul Central.  Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toți participanții la Campanie.

Pentru a putea participa la Campanie, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cerințele menționate la art. 3 și art. 4 de mai jos. Prin participarea la Campanie, fiecare participant declară că înțelege și acceptă integral prevederile acestui Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe Site.

1.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, Regulamentul, cu condiția anunțării prealabile pe Site, cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor Regulamentului.

1.4 În scopul informării publicului, Campania va fi mediatizată, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

ART. 2. Teritoriul și durata de desfășurare a Campaniei

2.1 Campania este organizată și se desfășoară în perioada 22 martie 2018 ora 10:00  – 25 martie 2018 ora 15:00, pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei, cu condiția anunțării prealabile pe Site, cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

2.3  La intrarea în spațiul de eveniment, participanții se supun necondiționat conținutului acestui regulament. Abateri de la regulile generale nu se pot face decât cu confirmarea scrisă a Organizatorului. Organizatorul nu este responsabil decât de informațiile transmise prin canalele sale oficiale de comunicare și nu de zvonuri etc. Prezenta campanie se desfășoară în limba română.

ART. 3. Participanții. Dreptul de participare

3.1 Înscrierea și participarea la Campanie presupune cunoașterea și acceptarea necondiționată a Regulamentului, în integralitatea acestuia.

3.2 La Campanie are dreptul sa participe orice persoană cu vârsta de minim 14 ani împliniți la data de 1 martie 2018.

3.3 Nu au dreptul să participe la Campanie următoarele categorii de persoane:

– angajații Organizatorului;

– angajații oricăror companii implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei.

 ART.4. Mecanismul de desfășurare a Campaniei

 4.1 Accesul în spațiul de eveniment se va face exclusiv în baza unui bilet valid achiziționat de la casieriile aflate la intrarea în Pavilionul Central, a unei invitații, abonament sau a unei acreditări media, zilnic, începând de joi, 22 martie 2018, până sâmbătă 25 martie 2018, între orele 10:00 – 18:00, respectiv duminică, 25 martie 2018, între orele 10:00 – 15:00.

4.2 Un bilet este valabil pentru o singură persoană și pentru o singură zi la expoziția Fishing& Hunting Expo și poate avea următoarele valori:

– 30 lei(disponibil și în rețeaua www.iabilet.ro, include un pachet promoțional, în limita a 1000 de pachete în fiecare zi) = BILET ÎNTREG

– 15 lei(disponibil și în rețeaua www.iabilet.ro, pentru elevi între 7-14 ani și pensionari, pe baza prezentării unui act doveditor) = BILET REDUS

– 90 lei(disponibil exclusiv online și în rețeaua www.iabilet.ro, include un cadou și este valabil pentru toate cele patru zile de expoziție) = ABONAMENT PATRU ZILE

– 50 lei(disponibil exclusiv online și în rețeaua www.iabilet.ro, include un cadou și este valabil pentru două din cele patru zile de expoziție) = ABONAMENT DOUĂ ZILE

– 70 lei(disponibil exclusiv online și în rețeaua www.iabilet.ro, include două cadouri și este valabil o zi pentru doi adulți și un copil) = ABONAMENT FAMILY

– 300 lei(disponibil și la casierii și online și în rețeaua www.iabilet.ro, include un cadou, este valabil o zi și are acces la zona VIP din cadrul FishFest, mâncare și băutură all-inclusive) = BILET VIP

Prețul biletelor rămâne fix pe toată perioada expoziției și se poate achita:

  • numerar/ cash sau prin POS, la una dintre casieriile special semnalizate astfel din fața Pavilionului Central Romexpo, din ziua evenimentului
  • online pe www.iabilet.ro și în rețeaua iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 lângă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX – Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (în intervalul orar: 18:00-22:00), Hard Rock Cafe, Agențiile Perfect Tour, Magazinele Uman și pe terminalele self-service ZebraPay din toată țara.

4.3 Primii 1000 de vizitatori din fiecare zi din intervalul 22-25 martie 2018, care vor cumpăra un bilet întreg de intrare la expoziție în valoare de 30 de lei vor beneficia automat și fără tragere la sorți de pachetul promoțional(alcătuit dintr-o șapcă inscripționată cu Fishing& Hunting Channel și o revistă PPT) în valoare de 29.45 lei (valoare de listă).

4.4 Un vizitator poate achiziționa mai multe bilete la preț întreg și astfel beneficia de mai multe pachete promoționale, dacă se dovedește că este printre primii 1000 de vizitatori plătitori de bilet de 30 leidin fiecare zi.

4.5 Vizitatorii care achiziționează bilete la preț redus (15 lei) nu au dreptul să primească pachetul promoțional decât dacă vor renunța la biletul redus și vor achiziționa un altul la preț întreg.

ART. 5. Pachetul promoțional și acordarea acestuia

5.1 Cele 1000 de pachete promoționale vor fi acordate primilor 1000 de vizitatori plătitori de bilet întreg(30 lei) din fiecare zi de expoziție, adică în total, 4000 pachete promoționale, la care se mai adaugă 500 pachete pentru biletele și abonamentele achiziționate online. Valoarea totală a pachetelor promoționale acordate este de 107.584,03 lei (fără TVA) la preț de listă. Un pachet promoțional conține o șapcă inscripționată Fishing& Hunting Channel și o revistă Pescuitul pentru Toți. Ambele produse sunt inscripționate prin serigrafie cu Fishing & Hunting Channel.

5.2 Primii 1000 de vizitatori plătitori de bilet întreg din fiecare zi vor primi de la casierie, pe lângă biletul de acces în expoziție, și un talon înseriat pe baza căruia își pot ridica pachetul promoțional de la standul special amenajat și semnalizat ”F&H Cadouri”, aflat chiar la intrarea în expoziție. Biletele și abonamentele achiziționate online vor primi același pachet promoțional care va fi oferit automat chiar dacă numărul acestora depășește cifra de 1000 pachete promoționale zilnice.

5.2 Beneficiarii pachetelor promoționale oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a acestora sau de a solicita înlocuirea acestora cu alte bunuri sau beneficii.

5.3 Refuzul de a primi pachetul promoțional conduce la pierderea dreptului de a mai solicita alt pachet promoțional.

5.4 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale pachetului promoțional acordat în această Campanie.

ART. 6. Legea aplicabila. Litigii

6.1 Prezentul regulament este supus legii române.

6.2 Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu Regulamentul vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului. Orice reclamații sau sesizări referitoare la prezentul proiect se primesc în scris, de către Organizator pe adresa punctului de lucru din București, str. Cuza Elena, nr. 8, sector 4 sau pe e-mail la adresa: office@fishingandhuntingtv.com

Reclamațiile sau sesizările vor fi primite până la data de 31 martie 2018.

ART. 7. Regulamentul Campaniei

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit pe site-ul Organizatorului la adresa web www.fishingandhuntingexpo.ro, iar la solicitarea oricărei persoane interesate, poate fi obținut gratuit printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului pe adresa punctului de lucru din București, str. Cuza Elena, nr. 8, sector 4 sau pe adresa de e-mail: office@fishingandhuntingtv.com

ART. 8. Încetarea înainte de termen a Campaniei, forță majoră

8.1 Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Campania.

8.2 Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și hotărârea și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

8.3 în situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2) a prezentului articol, Organizatorul nu este mai este ținut la nicio obligație către participanții la Campanie, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

 ART. 9. Diverse

Eventualele contestații cu privire la Campanie și la prezentul Regulament vor fi depuse până la data de 31 martie 2018, inclusiv. Orice contestații sosite după aceasta dată nu vor mai fi luate în considerare.

Publicat astăzi, 19 martie 2018

Organizator,

Fishing& Hunting Tematic S.R.L.

Nicoleta Szabo-Morar

DESCARCA PLANUL EXPOZITIEI

Vă așteptăm!

Complex expozițional ROMEXPO PAVILIONUL B2

Fishing & Hunting Channel © 2019. All rights reserved.