CÂȘTIGĂ UN AUTOTURISM LA TOMBOLA FISHING & HUNTING EXPO 2020 ȘI ALTE PATRU PREMII

Regulamentul loteriei publicitare
„CÂȘTIGĂ UN AUTOTURISM LA TOMBOLA FISHING & HUNTING EXPO 2020
ȘI ALTE PATRU PREMII”

DESCARCA REGULAMENT CONCURS


Art. 1. Organizatorul Loteriei publicitare

Organizatorul loteriei publicitare “CÂȘTIGĂ UN AUTOTURISM LA TOMBOLA FISHING & HUNTING EXPO 2020 ȘI ALTE PATRU PREMII” („Loteria publicitară”) este societatea comercială FISHING & HUNTING TEMATIC  S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Călărașilor nr. 15/A, jud. Bihor, având numărul de ordine în Registrul Comerţului J5/433/2014 Codul Unic de Înregistrare RO 32921259 reprezentată legal prin d-na SZABO-MORAR NICOLETA, în calitate de Administrator.

Având în vedere faptul că începând din data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorii nu mai au obligația de notificare a prelucrărilor de date. Astfel, Organizatorul este scutit de necesitatea notificării sale ca operator de date cu caracter personal în cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care devine obligatoriu pentru toți Participanții. Informarea Participanților asupra Loteriei publicitare și Regulamentului va fi realizată prin intermediul site-ului www.fishingandhuntingexpo.ro și https://www.facebook.com/Fishing&HuntingExpo.

Participarea la Loteria publicitară implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului Regulament precum şi obligativitatea respectării acestuia. Prin participarea la prezenta Loterie publicitară, Participanții vor fi considerați a-și fi însușit prevederile prezentului Regulament, prin participare consimțind la aplicabilitatea integrală a prezentului față de ei.


Art. 2. Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 57/2015 – pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 3. Durata Loteriei publicitare

Perioada de desfăşurare a Loteriei publicitare (“Perioada Loteriei publicitare”) este cuprinsă între data de 6 februarie 2020, ora 10:00 și data de 9 februarie 2020, ora  14:00, în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în prezentul Regulament.


Art. 4. Dreptul de participare

4.1. La Loteria publicitară pot participa atât persoanele fizice, cu domiciliul/reședința în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, la data de începere a promoției, în baza BILETULUI DE INTRARE la Fishing & Hunting Expo 2020, cât si persoanele juridice. Biletele de intrare sunt în valoare de 15 lei (pentru pensionari, cu condiția prezentării unui talon de pensie si carte de identitate), 30 lei(bilet adult), 50 lei(abonament 2 zile), 70 lei(abonament Family) și 90 lei (abonament 4 zile). Biletele de intrare pot fi achiziționate atât online, pe site-urile myticket.ro și entertix.ro, cât și de la casieriile Romexpo din zilele evenimentului, în timp ce abonamentele sunt disponibile exclusiv online pe site-urile myticket.ro și entertix.ro.

4.2. Nu pot participa la această promoție angajații și colaboratorii cu convenție civilă ai Fishing & Hunting Tematic SRL (“Organizator”) și nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție), precum și nici  expozanții din cadrul pavilionului B2 și nici prepușii acestora.


Art.5. Mecanismul de desfășurare a Loteriei publicitare. Eligibilitate

5.1. Loteria publicitară constă în acordarea posibilității tuturor Participanților care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament de a câștiga premiul menționat în art. 6 din Regulament.

5.2. Condițiile pe care Participanții trebuie să le îndeplinească pentru a avea posibilitatea să câștige Premiul cel mare și anume un autoturism Peugeot 301.

5.2.1. Premiul oferit în cadrul Loteriei publicitare se va acorda în urma extragerii organizate conform programării menționate la art 5.2.3.

5.2.2. Alocarea premiului se va efectua, prin tragere la sorți, conform articol 6.1.1

5.2.3. Tragerea la sorți pentru acordarea premiului se va efectua în data de 09.02.2020 la ora 14:00,  la scena din cadrul Fishing & Hunting Expo, de către un reprezentant Fishing & Hunting Tematic  SRL (Organizatorul), în prezența unei comisii formată din trei membri, reprezentanți ai Organizatorului. De asemenea, întreaga procedură va fi supravegheată și validată în prezența unui notar public sau avocat.


Art.6. Premiile. Desemnarea câștigătorului

6.1.1. În cadrul Loteriei publicitare, se vor acorda 5 (cinci) premii („Premii”) dupa cum urmează:
– 1 (un) autoturism marca Peugeot 301, cu următoarele caracteristici:

MODEL Peugeout 301
Nivel de echipare Seria Active
Motor (cc) 1,500 Bluehdi
Norma de poluare EURO 6
Culoare ALBĂ CU AUTOCOLANTE

Valoarea totală a autoturismului marca PEUGEOT cu TVA inclus este de 11.710,75 EURO. Valoarea finală în RON a autoturismului va fi calculată la momentul achiziției, în funcție de cursul BNR al zilei.
Fotografiile autoturismului care se vor utiliza în materialele de promovare ale Loteriei publicitare sunt cu titlu de prezentare.

– 1(un) set format din 1(o) tabletă iPad și 1(un) voucher de 1000 lei de cheltuit în magazinul Fishing Mall din București sau pe www.fishingmall.ro, până la data de 31.12.2020. Valoare premiu 3300 lei

–   1(un) cort SP Spider Bivvy de la Solar în valoare de 600 EUR

–   1(un) set format din produse Ridge Monkey în valoare de 500 EUR

–  1(un) set format din produse FOX în valoare de 200 EUR 1(un) voucher Energofish în valoare de 100 EUR. Valoare premiu 300 EUR

Voucherele se folosesc într-o singură sesiune de cumpărături.

Termenul de intrare în posesia Premiului constând într-un autoturism, descris mai sus, este de maxim 60 de zile calendaristice de la data extragerii premiului.

Autoturismul va fi predat câștigătorului de către Organizator împreună cu toate documentele aferente, necesare înscrierii. Locația punerii efective în posesie a autoturismului va fi comunicată telefonic câștigătorului.
Ulterior intrării în posesie a autoturismului, câștigătorului îi revin toate responsabilitățile și obligațiile conform legislației aplicabile în România, cât și responsabilitatea întreținerii premiului la standardele legale, Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterior acordării oficiale a premiilor, de exemplu, însă fără a se limita la: costuri înmatriculare și înregistrare a mașinii, asigurare de raspundere civilă auto, costuri inspecție tehnică periodică, costuri modificare și/sau schimbare carte verde mașina și certificat de înmatriculare.

Înmatricularea autoturismului în termenul legal, precum și plata taxelor legale legate de aceasta, îi revin Câștigătorului și nu Organizatorului. În cazul în care Participantul câștigător refuză sau nu poate intra în posesia Premiului, acesta se va acorda Participantului ales ca primă rezervă în urma tragerii la sorți. În cazul în care și acesta din urmă refuză sau nu revendică premiul, acesta se va acorda Participantului ales ca a doua rezervă. La fel se va proceda până la epuizarea ordinii stabilite prin tragere la sorți pentru rezerve. Dacă premiul nu a putut fi acordat participantului/ilor datorită faptului că nu este îndeplinită o condiție menționată în prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula respectivul premiu. În cazul în care câștigătorul premiului este în imposibilitatea de a se prezenta în vederea acordării premiului câștigat, acesta poate împuternici o altă persoană în acest sens. Împuternicirea este obligatoriu a fi una notarială.

Toate celelalte 4(patru) premii pot fi înmânate câștigătorilor imediat după extragerea premiilor sau ulterior, în termen de 10 zile de la încheierea tombolei.

6.1.2. Pentru clarificare, costurile adiționale efectuate de catre câștigători, inclusiv impozitul datorat pe venitul realizat de câștigător prin acordarea premiului, nu vor fi suportate de Organizatorul Loteriei publicitare.
6.1.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte premii după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea, către unul sau mai multi terți, a dreptului la premiul câștigat.
6.2. Desemnarea câștigătorilor Premiilor

6.2.1. Desemnarea Participanților câștigători ai celor 5(cinci) Premii va avea loc în ziua de Duminică, 9 februarie 2020, la ora 14:00, pe scena din cadrul Fishing & Hunting Expo.

6.2.2. În fiecare zi de expoziție se vor extrage și valida taloanele câștigătoare după cum urmează:

– joi, 6 februarie, ora 17:45, se va extrage 1(un) talon câștigător care va fi verificat și validat pe loc, dacă sunt respectate condițiile următoare: informațiile de pe fiecare linie a talonului să fie completate în întregime și lizibil; nu se acceptă date lipsă, în caz contrar talonul nu se validează și se va extrage un alt talon; în cazul în care talonul conține datele unui minor nu se validează și se va extrage un alt talon.

– vineri, 7 februarie, ora 17:45, se va extrage 1(un) talon câștigător care va fi verificat și validat pe loc, dacă sunt respectate condițiile următoare: informațiile de pe fiecare linie a talonului să fie completate în întregime și lizibil; nu se acceptă date lipsă, în caz contrar talonul nu se validează și se va extrage un alt talon; în cazul în care talonul conține datele unui minor nu se validează și se va extrage un alt talon.

– sâmbătă, 8 februarie, ora 17:45, se va extrage 1(un) talon câștigător care va fi verificat și validat pe loc, dacă sunt respectate condițiile următoare: informațiile de pe fiecare linie a talonului să fie completate în întregime și lizibil; nu se acceptă date lipsă, în caz contrar talonul nu se validează și se va extrage un alt talon; în cazul în care talonul conține datele unui minor nu se validează și se va extrage un alt talon.

– duminică, 9 februarie, ora 13:45, se vor extrage 2(două) taloane câștigătoare care vor fi verificate și validate pe loc, dacă sunt respectate condițiile următoare: informațiile de pe fiecare linie a talonului să fie completate în întregime și lizibil; nu se acceptă date lipsă, în caz contrar talonul nu se validează și se va extrage un alt talon; în cazul în care talonul conține datele unui minor nu se validează și se va extrage un alt talon.

Duminică, 9 februarie, ora 14:00, cele 5(cinci) taloane câștigătoare vor fi puse într-o urnă transparentă și se vor extrage premiile, în ordinea crescătoare a valorii acestora, ultimul talon câștigător fiind al Marelui Premiu – o mașină Peugeot 301 cu specificațiile de mai sus.

6.2.3. Ulterior validării câștigătorilor, lista acestora va fi publicată și pe pagina de internet a Organizatorului www.fishingandhuntingexpo.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/FHExpo.

Timp de 3 zile lucrătoare de la extragere, Organizatorul va încerca să contacteze Participantul desemnat câștigător al Marelui Premiu – o mașină Peugeot 301, pentru a-l informa despre modalitatea și condiţiile în care poate intra în posesia premiului. Ceilalți 4(patru) câștigători vor fi contactați în vederea intrării în posesie a premiilor în termen de 10 zile lucrătoare de la Extragere.

Organizatorul își declină orice răspundere în situaţia în care Participanții nu pot fi contactați, din diverse motive. În cazul în care în acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu unul dintre Participanți, atunci acesta va fi declarat necâștigător.

În cazul în care Participantul câștigător întrunește toate condițiiile de acordare a Premiului, conform celor descrise în Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la premiul câștigat și modalitatea de intrare în posesia acestuia.

Nu este acceptabilă propunerea de către un câștigător a unei modalități diferite de cea indicată de Organizator pentru ridicarea premiului.

6.2.4. Premiul va fi acordat de catre SC FISHING & HUNTING TEMATIC S.R.L. în calitatea sa de Organizator a Loteriei publicitare, participantului câștigător al Loteriei publicitare, conform Regulamentului.
6.2.5. Predarea Premiului se va face astfel:

(i) Acordarea autoturismului se va face într-o locație comunicată ulterior de către Organizator. Dacă Participantul câștigător este persoana fizică, va face dovada identității sale prin Cartea de Identitate, va prezenta toate documentele solicitate și va încheia procesul verbal de predare-primire („Procesul-Verbal”) în termen de 60 zile calendaristice de la data extragerii, precum și dovada achitării impozitului din valoarea netă a premiului către Organizator și orice alt document necesar pentru a intra în posesia premiului.
(ii) Daca Participantul desemnat câștigător este o persoană juridică, reprezentantul desemnat în mod expres pentru ridicarea premiului va face dovada calității de reprezentant, va prezenta documentele de înființare și funcționare a persoanei juridice și va încheia procesul verbal de predare-primire („Procesul-Verbal”) în numele acesteia, în termen de 60 zile calendaristice de la data extragerii, precum și dovada achitării impozitului din valoarea netă a premiului către Organizator și orice alt document necesar pentru a intra în posesia premiului.

6.3. Transferul dreptului de proprietate și a riscurilor asociate Premiului:

6.3.1. După semnarea Procesului-Verbal și a actelor necesare, Organizatorul este absolvit de orice obligații privind Premiul. Dreptul de proprietate se transferă la Participantul câștigător la data semnării Procesului-Verbal și a actelor necesare.

În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la această Loterie publicitară.

Fără a limita cele menționate mai sus, Premiul oferit de către Organizator, inclusiv prezenta Loterie publicitară, este oferit „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.
6.3.2. FISHING & HUNTING TEMATIC S.R.L. are dreptul de a refuza acordarea Premiului, precum și dreptul de a pretinde restituirea de la câștigător a Premiului oferit, în cazul în care acesta a fost obținut prin fraudă sau cu încălcarea prezentului Regulament. Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Loteria publicitară, va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

6.3.3. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor premiului.

Art.7. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 7.1. (1) Prin înscrierea și participarea în Concurs, Participanții declară că acceptă necondiționat prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor, furnizate potrivit solicitărilor și cu ocazia participării în Concurs, să fie colectate și utilizate de către Organizator, personal sau prin intermediul unui terț desemnat, în contextul organizării și desfașurării Concursului. Astfel, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie utilizate de către Organizator, personal și/sau prin împuternicit, în condițiile legii, după cum urmează:

– în scopul validării Câștigătorilor ;

– în scopul publicării listei conținând informații privind Participanții desemnați Câștigători (EXCLUSIV NUMELE ȘI LOCALITATEA DE ORIGINE) ;

– precum și în scopul atribuirii efective a premiilor către Câștigători;

(2) Pot fi de asemenea păstrate în condiții de securitate și cu respecarea confidențialității în condițiile legii, pentru o perioadă de cel puțin 1 an, atât datele referitoare la Participanții declarați câștigători, cât și cele ale celorlalți Participanți, exclusiv în scopul probării operațiunilor legate de înscrierea și participarea la Concurs, validarea câștigurilor și atribuirea premiilor.

7.2 Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în special cele cu privire la:

– dreptul la informare, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege;

– dreptul de acces la date, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține din partea Organizatorului, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate ;

– dreptul de opoziție, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

– dreptul de intervenție asupra datelor, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține din partea Organizatorului, la cerere și în mod gratuit:

  1. a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  3. c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

– dreptul de a se adresa justiției potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, fară a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, respectiv, Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrărilor Datelor cu Caracter Personal.


Art. 8. Litigii

8.1. În cazul unor potențiale divergențe apărute între Organizator și Participanți în legatură cu Loteria publicitară, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanța judecătorească competentă de pe raza unde Organizatorul are sediul social.

8.2. În vederea soluționării divergenței, Organizatorul va analiza reclamația Participantului având în vedere prevederile Regulamentului, temeiurile invocate de reclamant și punctele de vedere ale celorlalte părți implicate. După deliberarea reprezentanților Organizatorului, aceștia vor redacta un răspuns la reclamație care va fi transmis în scris reclamantului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea reclamației în cauză.

8.3. În cazul în care Participantul nu este de acord cu deciziile de soluționare ale Organizatorului, acesta se poate îndrepta către instanța judecătorească competentă de pe raza unde Organizatorul are sediul social.

 Art.9. Diverse

9.1. Prin participarea la Loteria publicitară, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
9.2. Dacă, din orice motiv, acestă Loterie publicitară nu se poate desfășura conform planificării din pricina unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului: fraudă, probleme tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Loteriei publicitare, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Loteria publicitară. Atunci când Loteria publicitară încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Loteriei publicitare, se va face un anunț oficial la locul desfășurării Loteriei publicitare.

9.3. Regulamentul Loteriei publicitare este disponibil, gratuit, oricărui solicitant și/sau participant pe pagina de internet a Organizatorului, www.fishingandhuntingexpo.ro, cât și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/FHExpo. Conținutul Regulamentului poate fi modificat de către Organizator până la data extragerii, modificările urmând a fi publicate pe pagina de internet a Organizatorului sau comunicate la locul desfășurării Loteriei publicitare.

Art.10. Forța Majoră și Cazul Fortuit

10.1. Conform legislației în vigoare, forța majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.
10.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/ punerea în aplicare a acestuia de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicata sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

Art. 11 Taxe și Impozite

Părțile iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
În acest sens, Participantul desemnat Câștigător, se obligă să achite, în termen de 60 de zile calendaristice, valoarea impozitului datorat Organizatorului în vederea încheierii formalităților de predare a Premiului.

Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură (de exemplu contribuții sociale datorate conform legii) în legătură cu Premiul acordat câștigătorului cad în sarcina exclusivă a acestuia.

Prezentul Regulament poate fi modificat prin Act Adițional.

Organizator
SC FISHING & HUNTING TEMATIC S.R.L.
Reprezentant
SZABO-MORAR VIORICA-NICOLETA

Pentru întrebări sau mai multe informații nu ezitați să ne contactați pe adresa de e-mail office@fishingandhuntingexpo.ro

lasa un comentariu