Fishing & Hunting Expo – 4000 cadouri pentru primii 1000 vizitatori zilnici

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Fishing & Hunting Expo – 4000 cadouri pentru primii 1000 vizitatori zilnici

Organizată de Fishing & Hunting Tematic S.R.L.

(17-20 martie 2022)

 

Art. 1. Dispoziții generale

1.1 Organizatorul campaniei 4000 cadouri pentru primii 1000 vizitatori zilnici” (denumită în cele ce urmează „Campania”) este Fishing & Hunting Tematic S.R.L., o societate cu răspundere limitată funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Oradea, Strada Călărașilor, nr. 15A, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/433/2014, cod de înregistrare fiscală RO32921259, reprezentată prin Dna Nicoleta Szabo Morar în calitate de Administrator Delegat, denumită în continuare „Organizatorul”.

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) în timpul expoziției Fishing & Hunting Expo care va fi desfășurată între 17 și 20 martie 2022, în cadrul Complexului Expozițional Romexpo, Pavilionul B1.  Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toți participanții la Campanie.

Pentru a putea participa la Campanie, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cerințele menționate la art. 3 și art. 4 de mai jos. Prin participarea la Campanie, fiecare participant declară că înțelege și acceptă integral prevederile acestui Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.fishingandhuntingexpo.ro .

1.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, Regulamentul, cu condiția anunțării prealabile pe Site, cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor Regulamentului.

1.4 În scopul informării publicului, Campania va fi mediatizată, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

ART. 2. Teritoriul și durata de desfășurare a Campaniei

2.1 Campania este organizată și se desfășoară în perioada 17 martie 2022 ora 10:00  – 20 martie 2022 ora 15:00, pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei, cu condiția anunțării prealabile pe site, cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

2.3  La intrarea în spațiul de eveniment, participanții se supun necondiționat conținutului acestui regulament. Abateri de la regulile generale nu se pot face decât cu confirmarea scrisă a Organizatorului. Organizatorul nu este responsabil decât de informațiile transmise prin canalele sale oficiale de comunicare și nu de zvonuri etc. Prezenta campanie se desfășoară în limba română.

ART. 3. Participanții. Dreptul de participare

3.1 Înscrierea și participarea la Campanie presupune cunoașterea și acceptarea necondiționată a Regulamentului, în integralitatea acestuia.

3.2 La Campanie are dreptul sa participe orice persoană cu vârsta de minim 14 ani împliniți la data de 17 martie 2022.

3.3 Nu au dreptul să participe la Campanie următoarele categorii de persoane:

– angajații Organizatorului;

– angajații oricăror companii implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei.

ART.4. Mecanismul de desfășurare a Campaniei

4.1 Accesul în spațiul de eveniment se va face exclusiv în baza unui bilet valid achiziționat de la casieriile aflate la intrarea în Pavilionul B1, a unei invitații, abonament sau a unei acreditări media, zilnic, începând de joi, 17 martie 2022, până sâmbătă 19 martie 2022, între orele 10:00 – 18:00, respectiv duminică, 20 martie 2022, între orele 10:00 – 15:00.

4.2 Un bilet este valabil pentru o singură persoană și pentru o singură zi la expoziția Fishing & Hunting Expo și poate avea următoarele valori:

– 25 lei(disponibil online în rețeaua www.myticket.ro și www.entertix.ro, include o șapcă, în limita a 2000 de produse) = BILET ÎNTREG

– 30 lei(disponibil la casieriile din fața pavilionului, include o șapcă, în limita a 1000 de produse în fiecare zi) = BILET ÎNTREG

– 15 lei(disponibil la casieriile din fața pavilionului și online în rețeaua www.myticket.ro și www.entertix.ro, pentru elevi între 7-14 ani și pensionari, pe baza prezentării talonului de pensie și a actului de identitate, include o șapcă, în limita a 1000 de produse în fiecare zi) = BILET REDUS

– 85 lei(disponibil exclusiv online în rețeaua www.myticket.ro și www.entertix.ro, include o șapcă și este valabil pentru toate cele patru zile de expoziție) = ABONAMENT PATRU ZILE

– 45 lei(disponibil exclusiv online în rețeaua www.myticket.ro și www.entertix.ro, include o șapcă și este valabil pentru două din cele patru zile de expoziție) = ABONAMENT DOUĂ ZILE

Prețul biletelor rămâne fix pe toată perioada expoziției și se poate achita:

  • numerar/ cash sau prin POS, la una dintre casieriile special semnalizate astfel din fața Pavilionului B1 Romexpo, din ziua evenimentului
  • online pe www.myticket.ro și www.entertix.ro

4.3 Primii 1000 de vizitatori din fiecare zi din intervalul 17-20 martie 2022, care vor cumpăra un bilet de intrare la expoziție de la casieriile din fața pavilionului în valoare de 30 lei sau de 15 lei vor beneficia automat și fără tragere la sorți de un cadou constând într-o șapcă inscripționată cu Fishing & Hunting Channel) în valoare de 15 lei(valoare de listă)

4.4 Un vizitator poate achiziționa mai multe bilete și astfel beneficia de mai multe cadouri, dacă se dovedește că este printre primii 1000 de vizitatori plătitori din fiecare zi.

ART. 5. Cadourile promoționale și acordarea acestora

5.1 Cele 4000 de cadouri vor fi acordate primilor 1000 de vizitatori plătitori de bilet întreg sau redus din fiecare zi de expoziție, la care se mai adaugă 2000 cadouri pentru biletele și abonamentele achiziționate online. Valoarea totală a pachetelor promoționale acordate este de 90.000 lei la preț de listă.

5.2 Primii 1000 de vizitatori plătitori din fiecare zi vor primi de la casierie, pe lângă biletul de acces în expoziție, și un talon înseriat pe baza căruia își pot ridica cadoul de la standul special amenajat și semnalizat ”F&H Cadouri”, aflat în standul A3A din cadrul expoziției.

5.3 Biletele și abonamentele achiziționate online vor primi cadoul care va fi oferit automat pe perioada evenimentului, în limita a 2000 de bucăți.

5.4 Beneficiarii cadourilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a acestora sau de a solicita înlocuirea acestora cu alte bunuri sau beneficii.

5.5 Refuzul de a primi cadoul conduce la pierderea dreptului de a mai solicita altul.

5.6 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale cadoului acordat în această Campanie.

ART. 6. Legea aplicabilă. Litigii

6.1 Prezentul regulament este supus legii române.

6.2 Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu Regulamentul vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului. Orice reclamații sau sesizări referitoare la prezentul proiect se primesc în scris, către Organizator pe adresa punctului de lucru din București, str. Ernest Broșteanu, nr. 29, sector 1 sau pe e-mail la adresa: expo@fishingandhuntingtv.com

Reclamațiile sau sesizările vor fi primite până la data de 20 martie 2022.

ART. 7. Regulamentul Campaniei

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit pe site-ul Organizatorului la adresa web www.fishingandhuntingexpo.ro, iar la solicitarea oricărei persoane interesate, poate fi obținut gratuit printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului pe adresa punctului de lucru din București, str. Ernest Broșteanu, nr. 29, sector 1 sau pe e-mail la adresa: expo@fishingandhuntingtv.com

ART. 8. Încetarea înainte de termen a Campaniei, forță majoră

8.1 Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Campania.

8.2 Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și hotărârea și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

8.3 în situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2) a prezentului articol, Organizatorul nu este mai este ținut la nicio obligație către participanții la Campanie, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

ART. 9. Diverse

Eventualele contestații cu privire la Campanie și la prezentul Regulament vor fi depuse până la data de 31 martie 2022, inclusiv. Orice contestații sosite după aceasta dată nu vor mai fi luate în considerare.

Publicat astăzi, 11 martie 2022

 

Organizator,

Fishing& Hunting Tematic S.R.L.

leave a comment