CÂȘTIGĂ 10 PREMII LA TOMBOLA FISHING & HUNTING EXPO 2024

Regulamentul loteriei publicitare

„CÂȘTIGĂ 10 PREMII LA TOMBOLA FISHING & HUNTING EXPO 2024”

 Art. 1. Organizatorul Loteriei publicitare

Organizatorul loteriei publicitare “ CÂȘTIGĂ 10 PREMII LA TOMBOLA FISHING & HUNTING EXPO 2024” („Loteria publicitară”) este societatea comercială FISHING & HUNTING CHANNEL, cu sediul în Oradea, str. Călărașilor nr. 15, jud. Bihor

Având în vedere faptul că începând din data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorii nu mai au obligația de notificare a prelucrărilor de date. Astfel, Organizatorul este scutit de necesitatea notificării sale ca operator de date cu caracter personal în cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care devine obligatoriu pentru toți Participanții. Informarea Participanților asupra Loteriei publicitare și Regulamentului va fi realizată prin intermediul site-ului www.fishingandhuntingexpo.ro și www.facebook.com/FHExpo.

Participarea la Loteria publicitară implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului Regulament precum şi obligativitatea respectării acestuia. Prin participarea la prezenta Loterie publicitară, Participanții vor fi considerați a-și fi însușit prevederile prezentului Regulament, prin participare consimțind la aplicabilitatea integrală a prezentului față de ei.

Art. 2. Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 57/2015 – pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Durata Loteriei publicitare

Perioada de desfăşurare a Loteriei publicitare (“Perioada Loteriei publicitare”) este cuprinsă între data de 14 martie 2024, ora 10:00 și data de 17 martie 2024, ora  14:00, în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 4. Dreptul de participare

4.1. La Loteria publicitară pot participa atât persoanele fizice, cu domiciliul/reședința în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, la data de începere a promoției, în baza BILETULUI DE INTRARE la Fishing & Hunting Expo 2024, cât si persoanele juridice. Biletele de intrare sunt în valoare de 20 lei (pentru pensionari, cu condiția prezentării unui talon de pensie si carte de identitate), 40 lei (bilet adult achiziționat online), 40 lei (bilet adult achiziționat de la casierii), 70 lei (abonament 2 zile) și 120 lei (abonament 4 zile). Biletele de intrare pot fi achiziționate atât online, pe site-urile myticket.ro și entertix.ro, cât și de la casieriile Romexpo din zilele evenimentului, în timp ce abonamentele sunt disponibile exclusiv online pe site-urile myticket.ro și entertix.ro.

4.2. Nu pot participa la această promoție angajații și colaboratorii cu convenție civilă ai Expo Management&More SRL / Fishing & Hunting Tematic SRL (“Organizatori”) și nici membri familiilor tuturor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție), precum și nici  expozanții din cadrul pavilionului B1 și nici prepușii acestora.


Art.5. Mecanismul de desfășurare a Loteriei publicitare. Eligibilitate

5.1. Loteria publicitară constă în acordarea posibilității tuturor Participanților care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament de a câștiga unul dintre premiile menționate în art. 6 din Regulament.

5.2.1. Premiile oferite în cadrul Loteriei publicitare se vor acorda în urma extragerii organizate conform programării menționate la art 5.2.3.

5.2.2. Alocarea premiilor se va efectua, prin tragere la sorți, conform articol 6.1.1

5.2.3. Tragerea la sorți pentru acordarea premiilor se va efectua în data de 17 martie 2024 la ora 14:00,  la scena din cadrul Fishing & Hunting Expo, de către un reprezentant Fishing & Hunting Channel (Organizatorul), în prezența unei comisii formată din trei membri, reprezentanți ai Organizatorului.


Art.6. Premiile. Desemnarea câștigătorului

6.1.1. În cadrul Loteriei publicitare, se vor acorda 10 (zece) premii („Premii”) după cum urmează: 2 vouchere de 10.000 lei (TVA inclus) fiecare, ce pot fi cheltuite în rețeaua de magazine Arrow International (www.arw.ro), 1 voucher de 2.500 lei (TVA inclus), constând într-o excursie pentru 2 adulți + 1 copil la pensiunea Delta Paradis din Murighiol, 1 voucher de 1.500 lei valabil în magazinele Energofish + Parteneri, 2 vouchere de 2.500 lei valabil în magazinul online FishingMall, 1 voucher de 1.000 lei valabil în magazinul online Senzor Planet, 1 voucher de 1.000 de lei valabil in magazinul online bcv.ro Bucovina Carp Baits, 1 Lanseta WOLF din partea Claumar Pescar, 1 pachet cadou F&H Channel. Voucherele se pot folosi într-o singură sesiune de cumpărături.

Toate cele 10 premii pot fi înmânate câștigătorilor imediat după extragerea premiilor sau ulterior, în termen de 10 zile de la încheierea tombolei.

6.1.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte premii după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea, către unul sau mai multi terți, a dreptului la premiul câștigat.

6.2. Desemnarea câștigătorilor Premiilor

6.2.1. Desemnarea Participanților câștigători ai celor zece premii va avea loc în ziua de Duminică, 17 martie 2024, la ora 14:00, pe scena din cadrul Fishing & Hunting Expo.

6.2.2. În fiecare zi de expoziție se vor extrage și valida taloanele câștigătoare după cum urmează:

– joi, 14 martie, ora 17:45, se vor extrage 2 (două) taloane câștigătoare, care vor fi verificate și validate pe loc

– vineri, 15 martie, ora 17:45, se vor extrage 2 (două) taloane câștigătoare, care vor fi verificate și validate pe loc.

– sâmbătă, 16 martie, ora 17:45, se vor extrage 2 (două) taloane câștigătoare, care vor fi verificate și validate pe loc.

– duminică, 17 martie, ora 14:00, se vor extrage 2 (doua) taloane câștigătoare care vor fi verificate și validate pe loc.

Duminică, 17 martie, ora 14:15, cele 8 taloane câștigătoare vor fi puse într-o urnă transparentă, separată. Restul taloanelor de duminică va fi amestecat cu taloanele neextrase de joi, vineri, sâmbătă, din care se vor extrage încă 2 taloane câștigătoare, care vor fi puse peste cele 8 deja extrase. Din cele 10 taloane câștigătoare se vor extrage cele 10 premii, în ordinea crescătoare a valorii acestora, ultimele două taloane câștigătoare fiind ale celor două vouchere de câte 10.000 lei fiecare.

6.2.3. Ulterior validării, lista câștigătorilor va fi publicată pe pagina de internet a Organizatorului www.fishingandhuntingexpo.ro  și pe pagina oficială de Facebook: www.facebook.com/FHExpo.

Timp de 10 zile lucrătoare de la extragere, Organizatorul va încerca să contacteze Participanții desemnați câștigători în vederea intrării în posesie a premiilor.

Organizatorul își declină orice răspundere în situaţia în care Participanții nu pot fi contactați, din diverse motive. În cazul în care în acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu unul dintre Participanți, atunci acesta va fi declarat necâștigător.

6.2.5. Predarea Premiilor se va face ori fizic, în locația expoziției, pe baza prezentării actelor de identitate ale câștigătorilor sau prin curier, în situația în care aceștia nu vor fi prezenți la extragere.

6.3. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la această Loterie publicitară.

Fără a limita cele menționate mai sus, Premiile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Loterie publicitară, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.

6.3.2. FISHING & HUNTING Channel are dreptul de a refuza acordarea anumitor Premii, precum și dreptul de a pretinde restituirea de la unii câștigători ale Premiilor oferite, în cazul în care acestea au fost obținut prin fraudă sau cu încălcarea prezentului Regulament. Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Loteria publicitară, va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

6.3.3. Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau alte obiecte și nici nu pot solicita modificări ale caracteristicilor premiului.

Art.7. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

7.1. (1) Prin înscrierea și participarea în Concurs, Participanții declară că acceptă necondiționat prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor, furnizate potrivit solicitărilor și cu ocazia participării în Concurs, să fie colectate și utilizate de către Organizator, personal sau prin intermediul unui terț desemnat, în contextul organizării și desfașurării Concursului. Astfel, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie utilizate de către Organizator, personal și/sau prin împuternicit, în condițiile legii, după cum urmează:

– în scopul validării Câștigătorilor;

– în scopul publicării listei conținând informații privind Participanții desemnați Câștigători (EXCLUSIV NUMELE ȘI LOCALITATEA DE ORIGINE) ;

– precum și în scopul atribuirii efective a premiilor către Câștigători;

(2) Pot fi de asemenea păstrate în condiții de securitate și cu respectarea confidențialității în condițiile legii, pentru o perioadă de cel puțin 1 an, atât datele referitoare la Participanții declarați câștigători, cât și cele ale celorlalți Participanți, exclusiv în scopul probării operațiunilor legate de înscrierea și participarea la Concurs, validarea câștigurilor și atribuirea premiilor.

7.2 Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în special cele cu privire la:

– dreptul la informare, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege;

– dreptul de acces la date, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține din partea Organizatorului, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate;

– dreptul de opoziție, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

– dreptul de intervenție asupra datelor, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține din partea Organizatorului, la cerere și în mod gratuit:

  1. a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  3. c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

– dreptul de a se adresa justiției potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, fară a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, respectiv, Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrărilor Datelor cu Caracter Personal.

Art. 8. Litigii

8.1. În cazul unor potențiale divergențe apărute între Organizator și Participanți în legatură cu Loteria publicitară, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanța judecătorească competentă de pe raza unde Organizatorul are sediul social.

8.2. În vederea soluționării divergenței, Organizatorul va analiza reclamația Participantului având în vedere prevederile Regulamentului, temeiurile invocate de reclamant și punctele de vedere ale celorlalte părți implicate. După deliberarea reprezentanților Organizatorului, aceștia vor redacta un răspuns la reclamație care va fi transmis în scris reclamantului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea reclamației în cauză.

8.3. În cazul în care Participantul nu este de acord cu deciziile de soluționare ale Organizatorului, acesta se poate îndrepta către instanța judecătorească competentă de pe raza unde Organizatorul are sediul social.

 Art.9. Diverse

9.1. Prin participarea la Loteria publicitară, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
9.2. Dacă, din orice motiv, acestă Loterie publicitară nu se poate desfășura conform planificării din pricina unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului: fraudă, probleme tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Loteriei publicitare, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Loteria publicitară. Atunci când Loteria publicitară încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Loteriei publicitare, se va face un anunț oficial la locul desfășurării Loteriei publicitare.

9.3. Regulamentul Loteriei publicitare este disponibil, gratuit, oricărui solicitant și/sau participant pe pagina de internet a Organizatorului, www.fishingandhuntingexpo.ro, cât și pe pagina oficială de Facebook www.facebook.com/FHExpo. Conținutul Regulamentului poate fi modificat de către Organizator până la data extragerii, modificările urmând a fi publicate pe pagina de internet a Organizatorului sau comunicate la locul desfășurării Loteriei publicitare.

Art.10. Forța Majoră și Cazul Fortuit

10.1. Conform legislației în vigoare, forța majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.

10.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/ punerea în aplicare a acestuia de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicata sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

Prezentul Regulament poate fi modificat prin Act Adițional.

Organizator
FISHING & HUNTING CHANNEL

leave a comment