Fishing & Hunting Expo – 8000 pachete promoționale pentru primii 8000 vizitatori

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Fishing & Hunting Expo – 8000 pachete promoționale pentru primii 8000 vizitatori

Organizat de Fishing & Hunting Tematic S.R.L.

(3- 5 martie 2017)

 

Art. 1. Dispoziții generale

1.1 Organizatorul campaniei 8000 pachete promoționale pentru primii 8000 vizitatori (denumită în cele ce urmează „Campania”) este Fishing & Hunting Tematic S.R.L., o societate cu răspundere limitată funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Oradea, Strada Călărașilor, nr. 15A, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/433/2014, cod de înregistrare fiscală RO32921259, reprezentată prin Dna Nicoleta Szabo Morar în calitate de Administrator Delegat, denumită în continuare „Organizatorul”.

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) în timpul expoziției Fishing & Hunting Expo care va fi desfășurată între 3 și 5 martie 2017 în cadrul Complexului Expozițional Romexpo, pavilioanele C4-C5-C6.  Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toți participanții la Campanie.

Pentru a putea participa la Campanie, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cerințele menționate la art. 3 și art. 4 de mai jos. Prin participarea la Campanie, fiecare participant declară că înțelege și acceptă integral prevederile acestui Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe Site.

1.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, Regulamentul, cu condiția anunțării prealabile pe Site, cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor Regulamentului.

1.4 În scopul informării publicului, Campania va fi mediatizată, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

ART. 2. Teritoriul și durata de desfășurare a Campaniei

2.1 Campania este organizată și se desfășoară în perioada 3 martie 2017 ora 10:00 – 5 martie 2017 ora 18:00, pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei, cu condiția anunțării prealabile pe Site, cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

2.3  La intrarea în spațiul de eveniment, participanții se supun necondiționat conținutului acestui regulament. Abateri de la regulile generale nu se pot face decât cu confirmarea scrisă a Organizatorului. Organizatorul nu este responsabil decât de informațiile transmise prin canalele sale oficiale de comunicare și nu de zvonuri etc. Prezenta campanie se desfășoară în limba română.

ART. 3. Participanții. Dreptul de participare

3.1 Înscrierea și participarea la Campanie presupune cunoașterea și acceptarea necondiționată a Regulamentului, în integralitatea acestuia.

3.2 La Campanie are dreptul sa participe orice persoană cu vârsta de minim 14 ani împliniți la data de 1 martie 2017.

3.3 Nu au dreptul să participe la Campanie următoarele categorii de persoane:

– angajații Organizatorului;

– angajații oricăror companii implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei.

ART.4. Mecanismul de desfășurare a Campaniei

4.1 Accesul în spațiul de eveniment se va face exclusiv în baza unui bilet valid achiziționat de la casieria aflată la intrarea în pavilion, a unei invitații sau a unei acreditări, zilnic, începând de vineri, 3 martie 2017, până duminică 5 martie 2017, între orele 10:00 – 18:00.

4.2 Un bilet este valabil pentru o singură persoană și pentru o singură zi la expoziția Fishing& Hunting Expo și poate avea valoarea de 30 lei(care include și un pachet promoțional, în limita a 8000 de pachete) sau valoarea de 15 lei(pentru elevi între 7-14 ani și pensionari, pe baza prezentării unui act doveditor). Prețul biletelor rămâne fix pe toată perioada expoziției și se poate achita doar numerar/ cash.

4.3 Primii 8000 de vizitatori care vor cumpăra un bilet întreg de intrare la expoziție în valoare de 30 de lei vor beneficia automat și fără tragere la sorți de pachetul promoțional (alcătuit dintr-un tricou din bumbac și o căciulă-fular din fleece) în valoare de 25 lei (valoare de listă).

4.4 Un vizitator poate achiziționa mai multe bilete la preț întreg și astfel beneficia de mai multe pachete promoționale, dacă se dovedește că este printre primii 8000 de vizitatori plătitori de bilet de 30 lei.

4.5 Vizitatorii care achiziționează bilete la preț redus(15 lei) nu au dreptul să primească pachetul promoțional decât dacă vor renunța la biletul redus și vor achiziționa un altul la preț întreg.

ART. 5. Pachetul promoțional și acordarea acestuia

5.1 Cele 8000 de pachete promoționale vor fi acordate primilor 8000 de vizitatori plătitori de bilet întreg (30 lei). Valoarea totală a pachetelor promoționale acordate este de 168.067,22 lei (fără TVA) la preț de listă. Un pachet promoțional conține un tricou de culoare bleumarin(disponibil în oricare din mărimile M, L și XL – in limita stocurilor disponibile) și o căciulă-guler din fleece albastră (mărime universală). Ambele produse sunt inscripționate prin serigrafie cu Fishing & Hunting Channel.

5.2 Beneficiarii pachetelor promoționale oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a acestora sau de a solicita înlocuirea acestora cu alte bunuri sau beneficii.

5.3 Refuzul de a primi pachetul promoțional conduce la pierderea dreptului de a mai solicita alt pachet promoțional.

5.4 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale pachetului promoțional acordat în această Campanie.

ART. 6. Legea aplicabila. Litigii

6.1 Prezentul regulament este supus legii române.

6.2 Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu Regulamentul vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului. Orice reclamații sau sesizări referitoare la prezentul proiect se primesc în scris, de către Organizator pe adresa punctului de lucru din București, str. Cuza Elena, nr. 8, sector 4 sau pe e-mail la adresa: office@fishingandhuntingtv.com

Reclamațiile sau sesizările vor fi primite până la data de 10 martie 2017.

ART. 7. Regulamentul Campaniei

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit pe site-ul Organizatorului la adresa web www.fishingandhuntingexpo.ro, iar la solicitarea oricărei persoane interesate, poate fi obținut gratuit printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului pe adresa punctului de lucru din București, str. Cuza Elena, nr. 8, sector 4 sau pe adresa de e-mail: office@fishingandhuntingtv.com

ART. 8. Încetarea înainte de termen a Campaniei, forță majoră

8.1 Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Campania.

8.2 Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și hotărârea și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

8.3 în situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2) a prezentului articol, Organizatorul nu este mai este ținut la nicio obligație către participanții la Campanie, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

ART. 9. Diverse

Eventualele contestații cu privire la Campanie și la prezentul Regulament vor fi depuse până la data de 10 martie 2017, inclusiv. Orice contestații sosite după aceasta dată nu vor mai fi luate în considerare.

Publicat astăzi, 8 Februarie 2017

Organizator,

Fishing& Hunting Tematic S.R.L.

Nicoleta Szabo-Morar